Utfasing av fossil oljefyring

I 2020 kommer forbudet mot fyring med fossil olje. Det vil si at du ikke lenger får kjøpt fossil fyringsolje. Hva gjør man da? Det finnes flere gode alternativer, og vi kan hjelpe deg med alle.

Hva skal man velge?


For å gi deg et utfyllende og godt svar på det anbefaler vi deg å ta kontakt. Mye kommer an på hvordan dagens anlegg ser ut, hvor gammelt det er og andre byggtekniske faktorer. Vi gir deg et godt grunnlag for å ta egne beslutninger, med pris og beregnet energikostnad på de alternativene som passer deg best. Vi leverer:


Hvordan komme videre?


Ta kontakt med oss, enten i skjemaet under eller på telefon. Da vil du få kontakt med noen som hjelper deg videre, ofte blir det til en befaring som gir beregninger og tilbud på forskjellige eller ønskede løsninger.


Offentlig

Vi drifter og leverer alle typer varmesentraler til det offentlige. Biofyring, fjernvarme og bergvarme.

Næringsbygg

Til næringsbygg leverer vi komplette fornybare varmeanlegg, ofte med frikjøling for å maksimere besparelse og komfort.

Privat

Vi håndterer alle typer vannbårne varmeanlegg, og har en egen avdeling for alternativer til fossil oljefyring i hus, borettslag og sameier.